Ostatnio przywołany bilet oraz liczba osób oczekujących na załatwienie sprawy w danej grupie

Grupa spraw Ostatni wyświetlony
numer biletu
Liczba osób oczekujących
na załatwienie sprawy
APRAWA JAZDY brak danych 00
BOBSŁUGA FIRM LEASINGOWYCH brak danych 00
COBSŁUGA WIELU SPRAW, W LICZBIE NIE MNIEJSZEJ NIŻ 3 brak danych 00
DREJESTRACJA POJAZDÓW brak danych 00
EPOZOSTAŁE SPRAWY Z ZAKRESU REJESTRACJI POJAZDÓW brak danych 00
FODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH, ODBIÓR KART POJAZDÓW brak danych 00