Rezerwacja wizyt w Wydziale Komunikacji UM Gorzowa Wlkp. z siedzibą przy ul. MYŚLIBORSKIEJ 34 w Gorzowie Wlkp.

Wybierz rodzaj sprawy

APRAWA JAZDY
(sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami)
 1. Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) przed przystąpieniem do szkolenia/egzaminu państwowego (więcej informacji).
 2. Odbiór nowowytworzonego prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem.
 3. Wymiana, wtórnik prawa jazdy/pozwolenia na kierowanie tramwajem (więcej informacji).
 4. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą.
  1. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwo - stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach (więcej informacji)
  2. Ubieganie się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym. (więcej informacji)
 5. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem (więcej informacji).
 6. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy (więcej informacji).
 7. Wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne (więcej informacji).
 8. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/ pozwolenia na kierowanie tramwajem.
 9. Przywrócenie cofniętego uprawnienia:
  1. Przywrócenie cofniętych uprawnień – przyczyna: wydany zakaz prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczający roku (więcej informacji).
  2. Przywrócenie cofniętych uprawnień – przyczyna: wydany zakaz prowadzenia pojazdów na okres powyżej 1 roku (więcej informacji)
 10. Wydanie zaświadczenia.
 11. Odbiór nowowytworzonego zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne (więcej informacji).
 12. Wezwanie w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.
 13. Pozostałe sprawy z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami.
BOBSŁUGA FIRM LEASINGOWYCH
(sprawy załatwiane na rzecz firm leasingowych jednorazowo w liczbie nie mniejszej niż 20)

(sprawy załatwiane na rzecz firm leasingowych jednorazowo w liczbie nie mniejszej niż 20).

COBSŁUGA WIELU SPRAW, W LICZBIE NIE MNIEJSZEJ NIŻ 3
(sprawy załatwiane jednorazowo w liczbie nie mniejszej niż 3 po wcześniejszym uzgodnieniu)

(sprawy załatwiane jednorazowo w liczbie nie mniejszej niż 3 po wcześniejszym uzgodnieniu)

DREJESTRACJA POJAZDÓW
Sprawy wymagające wydania nowych dokumentów komunikacyjnych
 1. Rejestracja nowego pojazdu (więcej informacji).
 2. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w kraju (więcej informacji).
 3. Rejestracja pojazdu z zagranicy:
  1. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego indywidualnie z państw nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej (więcej informacji).
  2. Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego indywidualnie z państw Unii Europejskiej (więcej informacji).
 4. Rejestracja czasowa na wniosek na tablicach tymczasowych (więcej informacji).
 5. Wymiana tablic rejestracyjnych na tablice z nowym numerem (więcej informacji).
EPOZOSTAŁE SPRAWY Z ZAKRESU REJESTRACJI POJAZDÓW
Sprawy nie wymagające wydania nowych dokumentów komunikacyjnych
 1. Wymiana, wtórnik dowodu rejestracyjnego:
  1. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy (więcej informacji).
  2.  Wtórnik dowodu rejestracyjnego (więcej informacji)
 2. Wymiana, wtórnik nalepki kontrolnej (więcej informacji).
 3. Wtórnik tablic rejestracyjnych (więcej informacji).
 4. Wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej (więcej informacji).
 5. Wpisanie adnotacji - TAXI, GAZ-LPG…, HAK, L, VAT… w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana bez wymiany dowodu rejestracyjnego (więcej informacji).
 6. Decyzja na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej (więcej informacji).
 7. Decyzja o nadaniu cech identyfikacyjnych (więcej informacji).
 8. Wpisanie, wykreślenie zastawu rejestrowego (więcej informacji).
 9. Dopisanie, wykreślenie współwłaściciela pojazdu bez wymiany dowodu rejestracyjnego.
 10. Wycofanie czasowe pojazdów z ruchu (więcej informacji).
 11. Wymiana, wtórnik nalepki legalizacyjnej (więcej informacji).
 12. Wymiana, wtórnik pozwolenia czasowego.
 13. Wymiana, wtórnik karty pojazdu (więcej informacji).
FODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH, ODBIÓR KART POJAZDÓW
 1. Wydanie nowowytworzonego dowodu rejestracyjnego (więcej informacji).
 2. Wydanie nowowytworzonej karty pojazdu (więcej informacji).
 3. Wydanie zatrzymanego przez właściwe organy dokumentu komunikacyjnego (więcej informacji).
 4. Przekazanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o zwrocie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (więcej informacji).
Sprawy załatwiane na Stanowisku Szybkiej Obsługi bez konieczności pobierania biletu:
 1. Udzielanie informacji w zakresie spraw dotyczących Wydziału Komunikacji.
 2. Zgłoszenie zbycia pojazdu.
 3. Wyrejestrowanie pojazdu.
Alfabetyczny spis spraw.

Rezerwacja internetowa

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw (szczegółowy wykaz spraw), a następnie datę i godzinę planowanej wizyty.

Po wypełnieniu formularza, wpisaniu adresu e-mail, a następnie wybraniu przycisku „Zarezerwuj wizytę” na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji wizyty wraz z unikalnym 6 znakowym identyfikatorem niezbędnym do odbioru zarezerwowanego biletu.
Rezerwacja może być dokonana:
a) najwcześniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
b) najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty.

UWAGA! Rezerwacja może być dokonana pod warunkiem, że termin planowanej wizyty nie został wcześniej zajęty przez inną osobę.